Organisation

Styrelse verksamhetsåret 2023

Ordförande:
Erna Britt Nordin,  070-5129567

Kassör:
Lennart Bonnevier, 070-6282397

Sekreterare:
Thomas Kjell, 070-6838092
gavleesplanad@gmail.com

Ledamöter:  
Svante Engelmark,  070-9702423
Ethel Forsberg,  072-3251048

Suppleant:
Kerstin Hålldin, 070-2740210
Lars Hiller,

Tävlingsledning
Ethel Forsberg,072-325 10 48
K-G Bergman, 070-6981613
Svante Engelmark, 070-9702423
Roland Evensson, 073-8007651

 

 

Hemsidan - Text och foto

Jerry Dalborg, 070-6488100
info@bkesplanad.se

  

 


Verksamhetsplan 2024

Denna länk leder till vår verksamhetsplan för 2024

Verksamhetsplan 2024