Organisation

Styrelse verksamhetsåret 2023

Ordförande:
Sören Almgren, 070-5472306
soren.almgren@gmail.com

Kassör:
Lennart Bonnevier, 070-6282397

Sekreterare:
Thomas Kjell, 070-6838092

 

Ledamöter:  
Svante Engelmark,  070-9702423
Maria Vestman, 0730-589699

Suppleant:
Kerstin Hålldin, 070-2740210
Ethel Forsberg, 072-325 10 48

Tävlingsledning
Ethel Forsberg,072-325 10 48
K-G Bergman, 070-6981613
Svante Engelmark, 070-9702423
Roland Evensson, 073-8007651

 

 

Hemsidan - Text och foto

Jerry Dalborg - 070-6488100
jerry.dalborg@gmail.com