Aktuellt

/bke-logo.png                                                    

 

Det är med stor sorg vi måste meddela
att vår vän och kamrat

Göran Forsberg

hastigt avled i hemmet under lördagskvällen.

Våra tankar går till Monica och övriga anhöriga

Göran Forsberg
1946 - 2019

 


 

I samband med tisdagens spel hölls en tyst minut till minne av Göran Forsberg

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten om städning

C:a 50 svar kom det in. Av dessa föredrog majoriteten (70%) alternativ B (en extra hundralapp). Övriga två alternativ hade lika många svar vardera. (15%)
Ett motiv för alt B som fanns i kommentarer var att då fick alla  vara med och dela på jobbet/kostnaden


Matrikel

En uppdaterad matrikel har skickats ut via mail. Du som inte har någon mail kommer att kunna få ett ex i handen när vi ses i hallen (och när GBS fräschat upp sin kopiator så det blir bra kopior)

/ Jerry

 

Ordning och reda

Det har varit lite si och så med rapporteringar från tävlingar. Fr o m nu kommer all resultatrapportering och alla bilder från tävlingar att finnas under fliken "Resultat"

 

Nästa tävling

 

 

Årsmötet 2019

Årsmötet avlöpte i Boule Corner den 27 mars kl 16.30

Drygt 40 medlemmar hade gjort sig lediga den dagen för att kunna närvara. Själva årsmötet gick snabbt och klarades av på en halvtimme under Lars Eriks ledning. Vad gäller valen så var det inga problem.....nuvarande styrelse fortsätter som tidigare.

Efter mötet bjöds vi på smörgåstårta och dryck samt dans till Almgren och Asps ljuva toner.

Ordförande Lars Erik tackad å styrelsens vägnar för fortsatt förtroende.

Resten av bilderna hitter du här: Årsmöte 2019

 


Varför skall vi vattna banorna?

Du vet ju att det är var och ens ansvar att se till att banorna vattnas.

Här får du info om VARFÖR........

 

 

Dags för medlemsavgifterna för 2019

Senast sista november (30/11-18) skall medlemsavgiften för 2019  finnas på vårt konto.

Bg 654-0686

Medlemskap i Esplanad kostar 300 kr och dessutom 100 kr till Gefle boulesällskap
= tot 400 kr. Kom ihåg att ange ditt namn!


 

 

 

 

Hjärtstartare och HLR

HLR = Hjärt och LungRäddning

Ett antal av våra medlemmar deltog i den kurs, som GBS anordnade under ledning av Anna Rosén (fd gladiatorn Valkyria).

Vi känner oss nu ganska säkra på vad vi skall göra om det otäcka skulle inträffa men förhoppningsvis skall vi ALDRIG behöva använda våra kunskaper

 


 

Tjänstgöringsschema serveringen

 

Pass 1 (kl 8 - 12)

Pass 2 (kl 12 - 16)


Pass 3 (kl 16 - slut)

 

 

 

 

 

 


Bemärkelsedagar för våra medlemmar

85 år   Ylva Hedman 4 nov
80 år  

Sven Erik Hedman
Anneli Löfqvist
Reine Klasson
Pär Nordström
Gun-Britt Nordlund
Rolf Larsson
Sylvia Svanbom
Karl Erik Sedvall

15 feb
11 juni
14 juli
16 sept
30 nov
2 dec
4 dec
11 dec
75 år   Bo Pettersson
Tommy Burström
Harriet Nordenskiöld Bodell
Lars Hallström
Lars Erik Höjland
12 jan
25 jan
7 maj
24 nov
22 dec
70 år   Inger Carlsson
Bengt Östberg
Ethel Forsberg
Hans Gösta Olsson
21 jan
1 april
4 juni
17 juni
65 år   Jan Öhrling 6 jan
 

blombukett-2.gif