Aktuellt

/bke-logo.png         

 

 

Årsavgifter 2020

Senast 30 november vill vi att du betalar årsavgifterna.

Esplanad 300:-
GBS 100:-
GBS städavgift 100
Licensavgift (1) 300:-

(1) för er som tävlar externt

BK Esplanad - betalningar

Numera är vårt bankgironummer: 654-0686. Alla betalningar till klubben som medlemsavgifter, betalning för kläder etc skall nu göras till detta bankgiro.

 

 


 

Enkäten om städning

C:a 50 svar kom det in. Av dessa föredrog majoriteten (70%) alternativ B (en extra hundralapp). Övriga två alternativ hade lika många svar vardera. (15%)
Ett motiv för alt B som fanns i kommentarer var att då fick alla  vara med och dela på jobbet/kostnaden


 

 

Ordning och reda

Det har varit lite si och så med rapporteringar från tävlingar. Fr o m nu kommer all resultatrapportering och alla bilder från tävlingar att finnas under fliken "Resultat"

 

 

 

 

Årsmötet 2019

Årsmötet avlöpte i Boule Corner den 27 mars kl 16.30

Drygt 40 medlemmar hade gjort sig lediga den dagen för att kunna närvara. Själva årsmötet gick snabbt och klarades av på en halvtimme under Lars Eriks ledning. Vad gäller valen så var det inga problem.....nuvarande styrelse fortsätter som tidigare.

Efter mötet bjöds vi på smörgåstårta och dryck samt dans till Almgren och Asps ljuva toner.

Ordförande Lars Erik tackad å styrelsens vägnar för fortsatt förtroende.

Resten av bilderna hitter du här: Årsmöte 2019

 


Varför skall vi vattna banorna?

Du vet ju att det är var och ens ansvar att se till att banorna vattnas.

Här får du info om VARFÖR........

 

 

Hjärtstartare och HLR

HLR = Hjärt och LungRäddning

Ett antal av våra medlemmar deltog i den kurs, som GBS anordnade under ledning av Anna Rosén (fd gladiatorn Valkyria).

Vi känner oss nu ganska säkra på vad vi skall göra om det otäcka skulle inträffa men förhoppningsvis skall vi ALDRIG behöva använda våra kunskaper

 


 

Tjänstgöringsschema serveringen

 

Pass 1 (kl 8 - 12)

Pass 2 (kl 12 - 16)


Pass 3 (kl 16 - slut)

 

 

 

 

 

 


Bemärkelsedagar för våra medlemmar

85 år   Ylva Hedman 4 nov
80 år  

Gun-Britt Nordlnd
Rolf Larsson
Sylvia Svanbom
Karl Erik Sedvall

30 nov
2 dec
4 dec
11 dec
75 år  
Lars Hallström
Lars Erik Höjland

24 nov
22 dec
 

blombukett-2.gif