Aktuellt

/bke-logo.png         

 

 

 


Besök från Rurik, Norrtälje

Den 22/8 hade vi besök av ett 30-tal boulare från Norrtälje, SPF Rurik, som återgäldade vårt besök från förra året. Tyvärr kunde inte Ralph följa med denna gång, men eftersom våra gäster trivdes bra och gärna såg en upprepning av utbytet så kanske nästa gång....?

Vi spelade två matcher utomhus och avslutade inne i hallen som de gärna ville testa. Esplanad var ofina nog att vinna stort.

Tack till alla som ställde upp!

 


 

 

 

Det är med stor sorg vi måste meddela
att vår vän och kamrat

Göran Forsberg

hastigt avled i hemmet under lördagskvällen.

Våra tankar går till Monica och övriga anhöriga

Göran Forsberg
1946 - 2019

 


 

I samband med tisdagens spel hölls en tyst minut till minne av Göran Forsberg

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten om städning

C:a 50 svar kom det in. Av dessa föredrog majoriteten (70%) alternativ B (en extra hundralapp). Övriga två alternativ hade lika många svar vardera. (15%)
Ett motiv för alt B som fanns i kommentarer var att då fick alla  vara med och dela på jobbet/kostnaden


 

 

Ordning och reda

Det har varit lite si och så med rapporteringar från tävlingar. Fr o m nu kommer all resultatrapportering och alla bilder från tävlingar att finnas under fliken "Resultat"

 

 

 

 

Årsmötet 2019

Årsmötet avlöpte i Boule Corner den 27 mars kl 16.30

Drygt 40 medlemmar hade gjort sig lediga den dagen för att kunna närvara. Själva årsmötet gick snabbt och klarades av på en halvtimme under Lars Eriks ledning. Vad gäller valen så var det inga problem.....nuvarande styrelse fortsätter som tidigare.

Efter mötet bjöds vi på smörgåstårta och dryck samt dans till Almgren och Asps ljuva toner.

Ordförande Lars Erik tackad å styrelsens vägnar för fortsatt förtroende.

Resten av bilderna hitter du här: Årsmöte 2019

 


Varför skall vi vattna banorna?

Du vet ju att det är var och ens ansvar att se till att banorna vattnas.

Här får du info om VARFÖR........

 

 

Dags för medlemsavgifterna för 2019

Senast sista november (30/11-18) skall medlemsavgiften för 2019  finnas på vårt konto.

Bg 654-0686

Medlemskap i Esplanad kostar 300 kr och dessutom 100 kr till Gefle boulesällskap
= tot 400 kr. Kom ihåg att ange ditt namn!


 

 

 

 

Hjärtstartare och HLR

HLR = Hjärt och LungRäddning

Ett antal av våra medlemmar deltog i den kurs, som GBS anordnade under ledning av Anna Rosén (fd gladiatorn Valkyria).

Vi känner oss nu ganska säkra på vad vi skall göra om det otäcka skulle inträffa men förhoppningsvis skall vi ALDRIG behöva använda våra kunskaper

 


 

Tjänstgöringsschema serveringen

 

Pass 1 (kl 8 - 12)

Pass 2 (kl 12 - 16)


Pass 3 (kl 16 - slut)

 

 

 

 

 

 


Bemärkelsedagar för våra medlemmar

85 år   Ylva Hedman 4 nov
80 år  

Gun-Britt Nordlnd
Rolf Larsson
Sylvia Svanbom
Karl Erik Sedvall

30 nov
2 dec
4 dec
11 dec
75 år  
Lars Hallström
Lars Erik Höjland

24 nov
22 dec
 

blombukett-2.gif