Aktuellt

/bke-logo.png   

Poängboule "Egarts Minne"

Läs mer under "Träning/tävling"


Eva Klasson

Det är med sorg vi tvingas meddela att vår vän och kamrat Eva Klasson har lämnat oss.

Våra tankar går till barnen.

 

 


Årsmöte 2021 avseende 2020

Detta årsmöte avser vi att genomföra på traditionellt sätt med fysisk närvaro.

Dock kommer  vi inte att ha några festligheter i samband med årsmötet

Du kallas härmed till Årsmöte för BK Esplanad vid Boulehallen tisdagen 6/7 kl 12.00 (före dagens boulespel).

Handlingar för mötet kommer att finnas här på hemsidan att ladda ner men de som har E-post anmäld kommer också att få dem via mail.

/Styrelsen

Försättsblad

Dagordning

Verksamhetsberättelsen

Resultat och budget

Medlemsavgift 2022

Licenstävlingar

Interna tävlingar

Valberednings förslag


Lättnader även i Gävleborg för idrotten från 1 juni

De lättnader för idrotten, som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare aviserat kommer att gälla även för Gävleborg från 1 juni då Region Gävleborg och Länsstyrelsen övergår till att följa de nationella rekommendationerna..

Beskedet innebär bland annat att de kommunala anläggningarna kommer att öppna upp i den takt det är möjligt.

I samband med GBS årsmöte 31 maj 2021 beslutades att hallen öppnas för utomhusspel per omgående

 

 

 

 


Nya klubbmästare i Dubbel

De nya klubbmästarna i dubbel är nu korade och du hittar dem under fliken "Träning/Tävling"

 


Mailadress

Du tänker väl på att meddela sekreteraren (Jerry) om du byter mailadress? Ni som har comhem.se som mailadress kommer väl att få nya adresser??


 

 


Hej alla boulespelare

Regler i hallen: (när hallen öppnar igen)

Vi får bara vara 50 st i hallen samtidigt och då skall alla vara inräknade.

Vi kommer att flytta upp Tony  till gången mellan hallarna.

Vi kommer att markera i golvet så det blir 1 meters avstånd när ni skall betala.

Vi skall sätta upp någon form av skydd för Tony.

Vi plockar bort  ett antal stolar i stora hallen, så att ni inte sitter för nära varandra vid borden.

Vi kommer att sätta ut flera handspritflaskor i hallen.

Ni får komma när det är eran tur - inte någon timme tidigare.

OM NI MISSKÖTER ER SÅ MÅSTE VI STÄNGA HALLEN IGEN.

Tommy Åberg

 


Inomhusspel?  Förhoppningsvis snart igen

Träning som vanligt tisdag/torsdag inne i Boulehallen!

För det första: Om du har minsta lilla förkylningssymptom så stannar du hemma!

För det andra: Om du känner obehag av att träffa andra så bör du avstå boulen tills vidare.

För det tredje: Max 48 pers (utöver Tony och Tommy) får vistas i hallen samtidigt! Det innebär att när flera föreningar använder hallen samtidigt så måste man samordna för att inte överstiga maxantalet.

INGEN får gå in i hallen innan det är dags att börja! Man samlas i cafédelen och klubbarna kommer överens om hur många från resp klubb som får spela om man är för många.

När 48 st har gått in så är det STOPP!

 

 

Det är bra om alla har var sin "lille" med sig och den som kastar ut använder sin egen "lille".
Handskar kan vara bra att använda.

Ingen servering i hallen men vi har tillgång till toaletterna.

Avståndet skall respekteras - minst en armlängds avstånd, gärna mer! Det innebär att den som mäter har minst två meter fritt omkring sig!
Inga kramar - inga handskakningar - och häng inte över den som mäter. Två meter gäller!!!

Många pekpinnar blev det här men alla de regler vi hört (till leda) gäller även här-

 


 

Hemsidan

Inför 2021 har jag som hemsidesredaktör en önskan......
En hemsida blir väldigt tråkig om det inte finns något sevärt innehåll där. Jag, som hemsidesansvarig, skall presentera det material jag får från dig och alla andra på ett trevligt sätt.

Det är alltså inte mitt ansvar att fylla hemsidan med innehåll, utan ditt eget!

Alla har ju kamera med sig idag i telefonen. Ta fram den och börja knäppa lite kort så vi får lite variation till "dagens segrare". Skicka bilderna till mig  och gärna med lite text till så får vi en roligare hemsida.

jerry.dalborg@gmail.com

 


 

Du kommer väl också ihåg att betala medlemsavgiften??

Årsavgifter 2021

Senast 30 november vill vi att du betalar årsavgifterna.

Esplanad (nya medl) 300:-
GBS 200:-
Licensavgift (1) 300:-

(1) för er som tävlar externt


Hur gör du för att att betala medlemsavgiften??

BK Esplanad - betalningar

Numera är vårt bankgironummer: 654-0686. Alla betalningar till klubben som medlemsavgifter, betalning för kläder etc skall nu göras till detta bankgiro.

/Kassören

 


 

Ordning och reda

Det har varit lite si och så med rapporteringar från tävlingar. Fr o m nu kommer all resultatrapportering och alla bilder från tävlingar att finnas under fliken "Resultat"

 

 


Varför skall vi vattna banorna?

Du vet ju att det är var och ens ansvar att se till att banorna vattnas.

Här får du info om VARFÖR........

 

 

Hjärtstartare och HLR

HLR = Hjärt och LungRäddning

Ett antal av våra medlemmar deltog i den kurs, som GBS anordnade under ledning av Anna Rosén (fd gladiatorn Valkyria).

Vi känner oss nu ganska säkra på vad vi skall göra om det otäcka skulle inträffa men förhoppningsvis skall vi ALDRIG behöva använda våra kunskaper

 


 

 

 

 

 

 

 


Bemärkelsedagar för våra medlemmar

       
       
 

blombukett-2.gif