Aktuellt

Dax för Skinkcupen

trasigtfinger -

Läs under "Träning/Tävling"


 

 

Poängboule "Egarts Minne"

Läs mer under "Träning/tävling"


 

Årsmöte 2021 avseende 2020

 

 Årsmöte för BK Esplanad genomfördes vid Boulehallen tisdagen 6/7 kl 12.00 (före dagens boulespel).

Handlingar för mötet hittar du här på hemsidan att ladda ner - nu kompletterat med årsmötesprotokoll

OBS att justerat protokoll finns hos sekreteraren

 

 

/Styrelsen

Försättsblad

Dagordning

Verksamhetsberättelsen

Resultat och budget

Medlemsavgift 2022

Licenstävlingar

Interna tävlingar

Valberednings förslag

Protokoll - justerat prot finns hos sekr


 

Mailadress

Du tänker väl på att meddela sekreteraren (Jerry) om du byter mailadress? Ni som har comhem.se som mailadress kommer väl att få nya adresser??


 

 


Inomhusspel? 

Träning som vanligt kl 13.00 tisdag/torsdag i Boulehallen!

För det första: Om du har minsta lilla förkylningssymptom så stannar du hemma!

För det andra: Om du känner obehag av att träffa andra så bör du avstå boulen tills vidare.

 


 

Du kommer väl också ihåg att betala medlemsavgiften??

Årsavgifter 2022

Senast 30 november vill vi att du betalar årsavgifterna.

Esplanad 300:-
GBS (1) 200:-
Licensavgift (2) 300:-

(1) avgiften till GBS för 2022 betalas av BK Esplanad
(2) för er som tävlar externt


Hur gör du för att att betala medlemsavgiften??

BK Esplanad - betalningar

Numera är vårt bankgironummer: 654-0686. Alla betalningar till klubben som medlemsavgifter, betalning för kläder etc skall nu göras till detta bankgiro.

/Kassören

 


 

Hemsidan

Inför 2022 har jag som hemsidesredaktör en önskan......
En hemsida blir väldigt tråkig om det inte finns något sevärt innehåll där. Jag, som hemsidesansvarig, skall presentera det material jag får från dig och alla andra på ett trevligt sätt.

Det är alltså inte mitt ansvar att fylla hemsidan med innehåll, utan ditt eget!

Alla har ju kamera med sig idag i telefonen. Ta fram den och börja knäppa lite kort så vi får lite variation till "dagens segrare". Skicka bilderna till mig  och gärna med lite text till så får vi en roligare hemsida.

jerry.dalborg@gmail.com

 


Ordning och reda

Det har varit lite si och så med rapporteringar från tävlingar. Fr o m nu kommer all resultatrapportering och alla bilder från tävlingar att finnas under fliken "Resultat"

 

 


Varför skall vi vattna banorna?

Du vet ju att det är var och ens ansvar att se till att banorna vattnas.

Här får du info om VARFÖR........

 

 

Hjärtstartare och HLR

HLR = Hjärt och LungRäddning

Ett antal av våra medlemmar deltog i den kurs, som GBS anordnade under ledning av Anna Rosén (fd gladiatorn Valkyria).

Vi känner oss nu ganska säkra på vad vi skall göra om det otäcka skulle inträffa men förhoppningsvis skall vi ALDRIG behöva använda våra kunskaper

 


 

 

 

 

 

 

 


Bemärkelsedagar för våra medlemmar

       
       
 

blombukett-2.gif