Bouleklubben Esplanad

Årsmöte för 2019

Pandemin slog till i mars 2020 och allt stängdes ner dagarna innan vi skulle haft årsmötet för 2019.
Nu genomför vi detta årsmöte per Capsulam - ett latinskt uttyck som innebär "utan närvaro". Det innebär att vi skickar ut handlingarna samt lägger dem här på hemsidan så att alla kan ta del av dem. Därefter ger vi dig tre veckor på dig att inkomma med synpunkter till ordförande Lars Erik (senast 17 maj).

Det förslag till protokoll som redan skrivits kan därefter kompletteras, och justeras under v 21, varefter årsmötet för 2019 kan läggas till handlingarna.

Har du frågor om detta så hör av dig till Lars Erik (070-2806446) eller Jerry (070-6488100)

Årsmöteshandlingar:

Observera att alla datum i nedanstående handlingar hänvisar till
den dag då mötet skulle genomförts - undantaget protokollet.

Kallelse
Försättsblad
Verksamhetsberättelse
Externa tävl
Interna tävl
Resultat 19 och Budget 20
Revisionsberättelse
Årsavgift 2021
Valberedningens förslag

Prel protokoll från årsmöte


Boule för ungdomliga veteraner i Gävle

Bouleklubben Esplanad är klubben både för Dig som gärna vill tävla och för Dig som mest värdesätter den sociala samvaron med klubbkompisarna för prestigelöst spel och umgänge. Båda kategorierna är lika varmt välkomna som medlemmar i BK Esplanad.

Vi spelar i den rymliga och trivsamma hallen Gefle Boulecenter på Estradenområdet i Gävle. I direkt anslutning till hallen har vi också perfekta utomhusbanor för spel sommartid.

 

 


Medlemsavgift 2021

Med anledning av att årsmötet inte har kunnat genomföras har styrelsen ändå fattat beslut om årsavgiften för 2021.

Styrelsen har beslutat att det inte skall uttas någon medlemsavgift för 2021 för dem som redan betalat för 2020!
Nya medlemmar betalar 300 kr som vanligt till BK Esplanad.

Däremot betalar alla 200 kr som tidigare via Esplanad för medlemsskapet i Gävle Boulesällskap (GBS)

Bankgironr hittar du under "Aktuellt"

 


 


Tjänstgöringsschema serveringen

 

Pass 1 (kl 8 - 12)

Pass 2 (kl 12 - 16)


Pass 3 (kl 16 - slut)


 

VILL DU BLI MEDLEM? AKTIVITETER LÄNKAR
Läs mer om hur du gör här: "Klubben" Läs mer under "Träning / Tävling"

Gefle Boulesällskap
La Boule Joyeuse
Svealands Bouleförbund
Svenska Bouleförbundet Kastteknik i boule (video)
Val av klot?
Manual för medlemmar
Tävlingskalender