2022budget

Förslag till budget 2022

Medlemsavgifter                                                                              26 000
Interna tävlingar  -10 000
Externa tävlingar     -30 000
Aktivitetskostnader för medlemmar    -10 000
Övriga kostnader    -5 500
Årsmöte/fester -2 000
Föreningsavgifter -2 500
Resultat -34 000