Arsmote18

Några bilder från vårt årsmöte.
Dessa bilder går inte att förstora

Underhöll gjorde den nya konstellationen Almgren&Asp

Ordföranden koncentrerade sig noga innan mötet började