2022 Valberedningens Forslag

Valberedningens förslag för 2022

Valberedningen: Sören Almgren, sammankallande

Karl-Gunnar Bergman och Hans Gösta Olsson föreslår följande styrelse.

 

- Styrelsens ordförande på ett år: Sören Almgren. Nyval
- Två ledamöter på två år Lennart Bonnevier.    Nyval
  Svante Engelmark.   Nyval
- En ledamot på ett år. Rolf Svanbom. Omval
- Två suppleanter på ett år. Ethel Forsberg  Nyval
  Kerstin Hålldin.     Nyval
- Två revisorer på ett år. Torbjörn Scherp. Omval
  Harriet Nordenskiöld Bodell. Omval
- En revisorsuppleant på ett år. Annika Forsberg. Nyval.   (externt)
- Fyra personer till  Tävlingskommitté Ethel Forsberg   omval
  Lars Boussard  omval
  Svante Engelmark Nyval
  Roland Evensson. Nyval

Tre ledamöter till valberedningen på ett år varav en är sammankallande.