2022 Forsattsblad

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022

I Boule Corner 2022-03-23

     

 

Innehållsförteckning:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2021 (RR- och Balansräkning inkl. förslag budget 2022)

Revisionsberättelse 2021

Budget för 2022

Redovisning externa tävlingar

Redovisning interna tävlingar

Valberedningens förslag